Zorunlu Staj

Öğrencinin staj yapmasının amacı, lisans öğrenimi sırasında aldığı kuramsal bilgilerin  meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmesi, gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği  alt alanı belirleyebilmesi, seçtiği meslek ve uzmanlaşmak istediği alt alana, kuramsal ve pratik açıdan daha iyi hazırlanabilmesidir.

Staj Başvuru Sistemi

Staj Raporu Kapağı e

Günlük Rapor

e

Haftalık Rapor

e

Kurum Staj Değerlendirme Formu

e

Danışmanınızdan onay almadan staja başlamayın!