Misyon, Vizyon ve Değerler

Vizyon

Sanat piyasasını tanıyan, sorunlarına etkili yaklaşım gösteren, uygulama odaklı, güncel sanat olaylarını eleştirel bakışla izleyebilen bireylerin yetiştiği bir eğitim sistemi yürütmektir.

Misyon

Ülkemizde sanat alanında hizmet veren kamu ve özel kurumlarda çalışacak nitelikli insanlar yetiştirmek ve sanat piyasasında yer alacak Sanat Yönetimi mezunu sayısını arttırmak. 

Değerler

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü olarak benimsediğimiz değerlerimiz;

  • Öğrencilerimizin edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri karşılaştıkları sorunlarda bir araya getirmelerini sağlamak,
  • Kültürel miras konusunda sorumlu bireyler olduğumuzu unutmadan öğrencilerimizde de bu sorumluluk bilincinin geliştirilmesine destek olmak,
  • Sanat piyasasında etik, dürüst ve adaletli davranışları desteklemek,
  • Öğrenme merkezli bir yaşam biçimini desteklemektir.