İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Kalite Komisyonu

İStanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek
-
Dr. Öğr. Üyesi Beste Gökçe Parheysan
Aydan Uzun (Öğrenci Temsilcisi)
İç Paydaşlar
  • Elif Ezgi Özer – Öğrenci Temsilcisi & Sanat Yönetimi Kulübü Başkanı
Dış Paydaşlar
  • Büşra Sokur – Mezun Öğrenci & Lebriz Galeri Sanatçı Temsilcisi
  • Özlem İnay Erten – Bozlu Art Project Yöneticisi

 

İStanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
25 Temmuz 2018 / 1  
1 Ağustos 2018 / 2  
09 Ekim 2018 / 3  
08 Kasım 2018 / 4  
11 Aralık 2018 / 5  
09 Ocak 2019 / 6  
26 Haziran 2019 / 7  
25 Eylül 2019 / 8  
24 Ekim 2019 / 9  
30 Ekim 2019 / 10