İKÜ Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

Sanat Yönetimi: Yeni ve Yükselen Bir Meslek Alanı

Günümüzde sanata yönelik toplumsal talebin giderek artması ve bu talebe çeşitli kurumsal yapılanmalar, organizasyonlar ve etkinliklerle örgütlü ve profesyonel bir şekilde yanıt verilmesi zorunluluğu Sanat Yönetimi’nin bir meslek alanı olarak doğmasına ve öneminin giderek artmasına neden olmuştur. Sanat eserinin kültürel ve ekonomik olarak değerlendirilmesine odaklanan Sanat Yönetimi, derin bir sanat kültürü, işletme ve yönetim bilgisi, proje geliştirme ve tasarlama becerisiyle birlikte tanıtım ve sponsorluk gibi konulara hakimiyeti gerektiren çok disiplinli bir alandır.

Sanat Yöneticisi kimdir?

Sanat yöneticisi; konusu, bir diğer deyişle “ürünü” sanat olan bir piyasada çalışan, dolayısıyla özel bir ürünü değerlendirip onu ekonomik ve kültürel bir değere dönüştürebilen bir profesyoneldir. Bölümün amacı bu tür bir donanıma sahip profesyonelleri yetiştirmektir.
Sanat Yönetimi Bölümü ilk öğrencilerini 2002- 2003 Eğitim Öğretim yılında almıştır. 2002 yılında Şirinevler Yerleşkesi ana binasında faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısıyla birlikte 2004 yılından itibaren Ataköy Yerleşkesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü ilk mezunlarını 2005- 2006 Eğitim Öğretim yılında vermiştir.

Bölüm, 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla SÖZEL puanla öğrenci almaktadır.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, LYS tercihlerine göre çeşitli oranlarda burslu öğrenci almaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin alternatif burs ve indirim olanaklarından yararlanabilmektedir. Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere sağlanan indirimlerin yanı sıra başarılı olan öğrencilere verilen burslar bulunmaktadır.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü'nün öğretim dili Türkçe'dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı olarak öğrencilere okutulmaktadır.
Her biri alanında uzman öğretim elemanlarının yürütmekte olduğu derslerin yanı sıra öğrencilerimiz, eğitim süreçlerinde ürettikleri projeler ve zorunlu stajlarıyla meslek yaşamına hazırlanırlar.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğrencileri, 40 iş günü bir kurumda stajlarını tamamlayarak mezun olabilmektedir. Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca edindikleri profesyonel birikimi çeşitli kültür ve sanat kurumlarında yaptıkları stajlarla zenginleştirmektedir.

Bir kültür kenti ve metropol olan İstanbul’da güncel sanat etkinliklerini yakından izleme olanağına sahip olan öğrenciler; sanat vakıf ve dernekleri, tiyatrolar, sanat galerileri, müzeler ve benzeri merkezlere yönelebilmektedirler. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kültür ve sanat konusundaki ayrıcalıklı yapısıyla bağlantılı olarak Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi ve üniversite bünyesindeki İKÜ Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen sergiler, gösteri ve konferanslara, öğrenci kulüplerinin etkinliklerine katılabilmektedirler.